[Valencia] 2019W01

Un portal personal de mapes amb un seguit de capes curioses i poc habituals
http://maps.imagico.de/#map=3/63.800/5.500&lang=en&l=sat2&ui=0

El mapa de les banderes municipals de Canadà, comentades, fet amb emojis
https://burritojustice.github.io/bc-flags/

La imatge prototípica i tòpica del Nabal blanc, amb tot ple de neu, és ben poc habitual com mostren aquest mapa de probabilitat del món i als USA
https://www.vouchercloud.com/resources/white-christmas

Un dispositiu ben senzill per bicicletes (o motos) que permet tenir guiatge a partir de la ruta calculada al telèfon
https://beeline.co/

Crear un mapa base de França amb aspecte “BDTOPO® | IGN” de forma automatitzada a partir de les dades OSM
https://blog.data-wax.com/2018/11/21/creer-une-pseudo-bdtopo-ign-a-partir-des-donnees-openstreetmap-osm/

Mapa de l’arbarat públic urbà de Valdivia a Xile, amb el detall de les localitzacions i les espècies i la classificació segons si són nadiues o exòtiques
http://rpubs.com/openmapchile/ArboladoUrbano

Base de dades oberta d’estacions de tren: this repository contains the information Trainline EU uses to identify stations across the diverse systems of the train operators
https://github.com/trainline-eu/stations

Una petita selecció d’il·lustradors de mapes, artistes a mig camí entre la cartografia i les arts plàstiques, triats per @alpoma
https://alpoma.net/carto/?p=7220

Extens article ben documentat sobre el disseny i l’anàlisi dels mapes d’isocrones
http://cartonumerique.blogspot.com/2018/12/cartes-isochrones.html

Dos projectes singulars de gestió forestal per a municipis innovadors que els farà més segurs i ecològics en un cicle de guany socioeconòmic i mediambiental
http://www.entrearbres.cat/new/?id=18

La territorialitat dels llops visualitzada amb les imatges dels moviments enregistrats amb GPS de 7 llops de diferents manades, gràcies @sfggeogis
https://www.facebook.com/VoyageursWolfProject/posts/347276326097723?tn=-R

Meshroom is a free, open-source 3D Reconstruction Software based on the AliceVision Photogrammetric Computer Vision framework.
https://github.com/alicevision/meshroom

“España en mapa. Una síntesis geográfica” és el compendi de la geografia i la història d’Espanya que entre d’altres té més de 800 mapes. I es pot descarregar gratuïtament.
http://www.ign.es/web/publicaciones-boletines-y-libros-digitales#DA-Espana-en-mapas

Raf