[Valencia] 2019W02

Els millors mapes de 2018 apareguts a la Canadian Geographic, la revista de la societat geogràfica de Canadà
https://www.canadiangeographic.ca/article/our-best-maps-2018

Els boscos del món dibuixats en relleu en funció de la seva biomassa, fet amb Blender
https://i.redd.it/s9sf9mq28u521.jpg

Les fronteres s’estan redibuixant en funció de la connectivitat i perden pes els països mentre que guanyen força les ciutats com a centres productors
https://blog.spatialnetworks.com/how-connectedness-is-revamping-the-world-map-d59a257b8aa0

Els 18 mapes més inspiradors de 2018 per a Mapbox, anomenada la plataforma de mapes i localització de l’any per al 2019
https://blog.mapbox.com/18-maps-that-inspired-us-this-year-c569de845432

Mapes de malles de bombolles per mostrar la magnitud, i la distribució espacial, dels ramats de bestiar a Europa amb codi per reproduïr-ho amb ggplot2
http://www.maartenlambrechts.com/2018/07/31/beasts-of-europe.html

Tesi per al PhD en història “L’État et l’espace colonial : savoirs géographiques entre la France et la Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles”
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21137

El mapa interactiu del Londres medieval que mostra els homicids i les seves causes i premet reviure la violència als carrers per gènere i arma i any i barri
https://www.vrc.crim.cam.ac.uk/vrcresearch/london-medieval-murder-map

Morfologies del turisme: una descripció del fenomen turístic a Barcelona a través dels seus impactes, mostra la turitificació de Barcelona amb mapes
http://turismebcn.300000kms.net/

Develop standards that will connect researchers, publishers, and data repositories in the Earth, space, and environmental sciences to enable FAIR (findable, accessible, interoperable, and reusable) data on a large scale
http://www.copdess.org/enabling-fair-data-project/

El periple de deu anys en la vida de dos adolescents afgans, migrants a qui es va refusar la visa per entrar a Europa
https://asile.ch/2018/12/23/cartographie-dix-ans-dans-la-vie-de-deux-enfants-sur-les-routes-de-lexil/

Raf