[Valencia] feina remote expert digital

Arribada via Robert Colombo

UNOPS busca un expert digital per treballar en remot amb gent de sistemes d’informació, fer web, dades, infografies, cartografia, etc

https://jobs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=16069#1