[Valencia] Nº101: extrusió, barris, gegant, jubilats, minecraft

Obtenir amb Postgis l’alçada dels edificis d’un model 2D a partir de dades LIDAR http://www.altergeosistemas.com/web/extrayendo-la-altura-de-los-edificios-a-partir-de-datos-lidar/

Els diferents barris de Barcelona visualitzats comparant indicadors estadístics
http://www.lamosca.com/roger/stats5/bcnesaixi.html

Com imprimir un mapamundi gegant per penjar a la paret de casa
http://www.dominik-schwarz.net/potpourri/worldmap/

Pazos-garcía, Francisco (2015): Población extranjera mayor de 65 años en los municipios españoles (2014)
http://figshare.com/articles/Poblaci_n_extranjera_mayor_de_65_a_os_en_los_municipios_espa_oles_2014_/1305749

Involucrar els joves en la planificació dels espais públics urbans utilitzant Minecrat, programa de UN-Habitat
http://blockbyblock.org/

Raf