[Valencia] Nº109: icaaci, amsterdamned, guies, baltiless

L’any internacional dels mapes comença aquesta agost a la ICA de Rio de Janeiro
http://mapyear.org/about-international-map-year/

Els plans d’habitatge d’Amsterdam 2015-2026 en un mapa interactiu amb animació
http://maps.amsterdam.nl/woningbouwplannen/

Petites guies temàtiques de ciutats tant per a turistes com per a vilatans
http://shop.herblester.com/collections/barcelona

La bretxa digital de Baltimore: grans contrastos pel que fa a la raça i la pobresa
http://graphics.wsj.com/baltimore-demographics/

Raf