[Valencia] Nº110: floss, nypl, osm, arbres, adjacent

Extensa llista de FLOSS per a geoinquiets unix, més en els comentaris
http://all-geo.org/volcan01010/2011/11/all-the-software-a-geoscientists-needs-for-free/

Digitalitzar mapes antics online amb l’ajuda dels usuaris, un projecte engrescador de la NYPL
http://buildinginspector.nypl.org/

L’estat d’OSM a Catalunya, breu entrevista amb @carlosforseti
http://blog.opencagedata.com/post/118777421933/country-profile-openstreetmap-in-catalonia

Com fer el mapa de la distribució i la biodiversitat d’arbres als carrers de la ciutat
http://visualoop.com/blog/33612/nyc-street-trees-by-jill-hubley

Projeccions compostes amb D3 per mostrar països amb territoris no contigus
geoexamples.blogspot.com.es/2015/05/d3-composite-projections.html

Raf