[Valencia] Nº116: timelapse, webgis, art, mobilitat, català

Recopilar múltiples imatges diferents del mateix lloc per crear seqüències animades
http://grail.cs.washington.edu/projects/timelapse/

Un exemple de com combinar WMS, REST i turf.js per fer operacions espacials al navegador
http://www.web-maps.com/gisblog/?p=2067

Ultradistancia de Federico Winer, un projecte artístic exagerant imatges aèries
http://www.ultradistancia.com/

El transport públic a NYC comparat: diferències entre metro i bus segons desplaçaments
http://visualizing.nyc/bus-riding-the-best-kept-secret-of-nyc-transit/

Identifica l’àmbit dialectal del català que parles segons les respostes de l’enquesta
http://interactius.ara.cat/testdialectal/

Raf