[Valencia] Nº123: salut, vins, postgres,bpg

Geodades obertest de l’àmbit de la salut i afers socials a França
http://blog.nasca.fr/index.php/les-donnees-open-data-de-sante-en-france/

Mapa del flux d’exportacions de vins francesos, dades 2015
https://rawgit.com/ThomasG77/datadouane_raw/master/flux_vin_export_mars_2015.html

Scripts i utilitats per facilitar la vida als administrador de bases de dades Postgres
http://pgsnaga.blogspot.fi/2015/05/postgres-toolkit.html

Afegir suport natiu al browser per al format d’imatge BPG, alta resolució eficient
https://github.com/sandropaganotti/bpg-converter

Raf