[Valencia] Nº125: 3D, UN, Estonia, Eurovision

Model 3D, amb control de llum, de les runes d’un poblet fet a partir de les imatges de video capturades amb UAV
https://harvest4d.org/?p=916

Nacions Unides reconeix el valor de les dades geodèsiques i convida a compartir-les
https://spatialreserves.wordpress.com/2015/05/31/a-united-nations-resolution-on-geospatial-data/

Estònia ofereix e-Residency, una identitat digital, a tots els ciutadans del món
https://e-estonia.com/e-residents/about/

Explorador de dades de patrons de vot del concurs d’Eurovisió al llarg dels temps
https://public.tableau.com/s/gallery/eurovision-song-contest-voting-patterns

Raf