[Valencia] Nº126: hiroshima, nypl, estadístiques, transcipció

L’arxiu d’Hiroshima, un memorial interactiu fet amb CesiumJS
http://hiroshima.archiving.jp/index_en.html

El formidable projecte cívic de la NYPL per donar valor a la geoinformació antiga
http://spacetime.nypl.org/ (i busquen gent)

Atles estadístic dels Estats Units amb tota mena de dades i un disseny sobri i net
http://statisticalatlas.com/United-States/Overview

Recogito és una eina interactiva per transcriure topònims en documents geoespacials antics
http://pelagios.org/recogito/

Raf