[Valencia] Nº128: espai, pitroig, delictes, salaris, tastaolletes

Jornada informativa del projecte Horizon2020 relacionat amb l’espai
http://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/la-recerca/horizon-2020/jornada-informativa-9-de-juny-horizon-2020-espai-1345685442377.html

La migració anual del durbec de pitroig animada en mapes
http://uxblog.idvsolutions.com/2015/06/migration.html

Mapa d’isolínies de delictes relacionats amb drogues a Londres
http://r-video-tutorial.blogspot.com.es/2015/05/interactive-maps-of-crime-data-in.html

Taula de salaris de les professions digitals a Pays de la Loire, a França
http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/44/actualite/fait-du-mois/pays-de-la-loire-quels-salaires-dans-les-metiers-du-numerique-03-06-2015-258802.php

Mapa interactiu online per als qui no es decideixen per un sol estil i ho volen tot
http://openwhatevermap.org/

Raf