[Valencia] Nº129: batimetria, Brandenburg, hiperespectral, reutilització

Mapes detallats del fons marí de la costa de Califòrnia fets per l’USGS
http://walrus.wr.usgs.gov/mapping/csmp/

El portal de geodades de Brandenburg mostra cartografia antiga en continu
http://bb-viewer.geobasis-bb.de/

Digitalització hiperespectral de llibre antic revela una imatge que no es pot veure a ull nu
https://www.wadham.ox.ac.uk/news/2015/june/illuminating-imagery

Webapp de codi obert per tenir accés i reutilitzar geoinformació de diverses fonts
http://www.oskari.org/

Raf