[Valencia] Nº140: platges, lidar, Nantes, mapificador, plantes

Conèixer les platges de Catalunya amb mapa, fotos i dades actuals
http://aca-web.gencat.cat/aca/platgescat/index.html#inicial

Totes les dades LIDAR d’Anglaterra seran obertes i reutilitzables a partir de setembre
https://environmentagency.blog.gov.uk/2015/06/16/free-mapping-data-will-elevate-flood-risk-knowledge/

Els incendis que han marcat la ciutat de Nantes explicats en un mapa http://s3.amazonaws.com/uploads.knightlab.com/storymapjs/9fb76fb4cb5d6cdea1d4193182caa2f1/des-incendies-spectaculaires-a-nantes/index.html

Un cercador que converteix els resultats en un mapa, i alhora una galeria de mapes fets
http://www.atlasify.com/

Els efectes adversos del canvi climàtic sobre el creixement de les plantes
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002167#abstract2

Raf