[Valencia] Nº143: washington, oakland, Stalingrad, Londres

Washington en 3D al navegador, amb edificis i transports públics i carrers
http://cesiumjs.org/2015/06/19/Washington-DC-in-3D/

Les peticions de servei al 911 en temps real a Oakland, mapa i dades
http://mapgis.oaklandnet.com/callsforservice/

La batalla de Stalingrad animada i projectada directament sobre una maqueta en 3D
https://vimeo.com/130956279

Mapa que mostra el canvi en l’assequibilitat de la vivenda a Londres 1997-2012
http://www.reades.com/2015/06/23/mapping-the-changing-affordability-of-london/

Raf