[Valencia] Nº147: comarques, poblament, petons, finances, tuits

El joc de reconèixer les comarques, fet amb D3
http://geoexamples.com/d3/2015/07/01/GeoQuiz.html

Mapa interactiu amb el canvi de població a tots els municipis europeus
http://interaktiv.morgenpost.de/europakarte

Els francesos sempre han estat molt de petonejar-se quan es saluden
http://www.radicalcartography.net/index.html?frenchkisses

Eina oberta per analitzar i visualitzar les finances governamentals
http://pudo.org/blog/2015/06/30/spendb-beta.html

Explorador global de tuits permet cercar què, qui, on, mostra gràfiques i wordclouds
http://tweetmap.mapd.com/desktop/

Raf