[Valencia] Nº150: parserator, vinils, abelles, retromaps, relleu

Marc programàtic per a l’anàlisi de textos utilizant processament de llenguatge natural
https://parserator.datamade.us/

Mapa del món gegant en film transparent per enganxar a qualsevol superfície
http://www.amazon.com/gp/product/B00Q9YVHRQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?&ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00Q9YVHRQ&linkCode=as2&tag=mapstw-20&linkId=N7PUMKK57N26YGFP

Motlles preformats i vigilar la posició del rusc per tal que les abelles facin el mapa
http://www.pacha-cartographie.com/abeilles/

La recreació de l’atles estadístic dels USA amb dades actuals però aspecte antic
http://flowingdata.com/2015/06/16/reviving-the-statistical-atlas-of-the-united-states-with-new-data/

Control interactiu de llum, posició del sol i exageració del relleu fet amb OpenLayers 3
http://tschaub.net/ol-raster/examples/shaded-relief.html

Raf