[Valencia] Nº151: pesca, projeccions, icebergs, gràfics, immobiliaris

Interactiu de consulta i visualització de dades de la flota vasca de pesca artesanal
http://www.itsasnet.com/geovisor-de-pesca-artesanal/

Projection Wizard, per determinar la millor projecció del mapa segons l’àrea a visualitzar
http://projectionwizard.org/

El mapa col·laboratiu de localització dels icebergs a la costa atlàntica de Canadà
http://www.icebergfinder.com/

Llibreria interactiva de visualització de dades i creació de gràfics feta amb Python
http://bokeh.pydata.org/en/latest/index.html

El cas d’una empresa immobiliària diferent a Vancouver que utilitza CartoDB
http://blog.cartodb.com/estateblock/

Raf