[Valencia] Nº153: fornici, lladres, CAD, geògrafs, matching, LSD

Mapa de la prostitució a Londres a finals del segle XVIII segons el directori de 1788
http://www.romanticlondon.org/harris-list-1788/

Dispositius amagats GPS amb GSM integrat per recuperar les bicicletes en cas de robatori
http://www.integratedtrackers.com/GPSTrack/

Tècniques avançades per aplicar estils a CartoDB i que sigui el recanvi d’Autocad
http://blog.cartodb.com/advanced-cartocss/

Els geògrafs són generalistes especialitzats o especialistes generalitzats?
http://www.graphicarto.com/geography-for-the-non-geographer/

Un vell somni fet realitat: postprocès per enganxar les traces GPS a la trama viària
https://www.mapbox.com/blog/map-matching-api/

Xarxes neuronals per interpretar imatges aplicades a mapes: cartografia amb LSD
http://www.citylab.com/design/2015/07/psychedelic-maps-made-with-googles-deepdream-code/397961/

Raf