[Valencia] Nº160: taquimetria, tube, webgis, oldmaps, Paris

Aixecaments topogràfics fets amb drones, tant bons com els tradicionals
http://publications.aols.org/OPS-Magazine/2015Summer/files/19.html

Mapes axonomètrics de les estacions de metro de Londres
http://www.ianvisits.co.uk/blog/2015/07/12/3d-maps-of-every-underground-station-ab/

Visualització i procés GIS online en una aplicació web de codi obert
https://github.com/MBoustani/GISCube

OldMapsOnline, el portal de mapes antics, té també una app per mòbil que dóna molt joc
http://www.oldmapsonline.org/mobile/

Una app per localitzar botigues a Paris on t’atendran en el teu idioma, turista
http://www.yesispeaktouriste.com/

Raf