[Valencia] Nº168: nàutica, calor, sorolls, oceanografia, geologia, apilar

La col·lecció online de cartes nàutiques antigues de Harvard
http://sea-atlases.org/

Mapa sensible a la calor mostra coses diferents segons la temperatura ambient
http://www.citylab.com/navigator/2015/07/a-map-that-adapts-to-the-weather/399755/

Els mapes de sons de tota mena de llocs
http://citiesandmemory.com/2015/07/top-sound-maps/

Oce, un paquet per R que facilita les tasques relacionades amb la oceanografia
http://dankelley.github.io/oce/

Mapa interactiu amb els llocs d’interés geològic d’Espanya
http://info.igme.es/ielig/

Kits en paper per construïr maquetes precises de muntanyes en 3D
http://en.rocketnews24.com/2015/07/31/why-just-climb-mt-fuji-when-you-can-build-it-with-this-awesome-paper-stacking-kit/

Raf