[Valencia] Nº178: emigració, wifi, metro, micos, Holanda

Infografia “Mort a les fronteres: el pobre registre de la “Fortalesa Europa””
http://www.lemonde.fr/international/visuel/2015/08/28/morts-aux-frontieres-le-triste-bilan-de-la-forteresse-europe_4739448_3210.html

L’aspecte de les grans ciutats en base a la densitat de punts d’accés wifi
http://blog.skyhookwireless.com/company/mapbox-visualizes-location-with-wi-fi-access-points-using-skyhook

El viatge més llarg en metro que es pot fer a NYC: 250 km en 14 hores
http://www.citylab.com/navigator/2015/09/a-man-rode-the-longest-nyc-subway-ride-so-you-dont-have-to/403924/

Tècniques GIS aplicades a l’estudi de les eines de pedra dels ximpanzés salvatges
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0121613

La densitat de població d’Holanda comparada amb algunes àrees urbanes
http://brilliantmaps.com/empty-netherlands/

Raf