[Valencia] Nº182: hivern, wikipedia, noaa, tiles, guardian

Mapa de l’Index de Severitat Hivernal de nordamèrica 1980-2014
http://i.imgur.com/7v7HJ0L.jpg

Distribució geogràfica dels articles de la Wikipedia
http://geonet.oii.ox.ac.uk/blog/the-geographically-uneven-coverage-of-wikipedia-2/

Aplicació desktop de la NOAA per mostrar un globus interactiu amb dades de tot tipus
http://sos.noaa.gov/SOS_Explorer/

Generar tessel·les vector per als navegadors en gran quantitat i a tota velocitat
https://www.mapbox.com/blog/introducing-geojson-vt/

Galeria de mapes de diferents tipus escollits per The Guardian
http://www.theguardian.com/travel/gallery/2015/sep/10/cool-cartography-the-art-of-mapmaking

Raf