[Valencia] Nº183: utm, nairobi, abundant, infowindow, poblenou

Adreces i nous sistemes de geocodificació, i la solució universal és UTM?
http://fulcrumapp.com/blog/comparing-address-and-coordinate-systems/

El mapa obert dels matatus de Nairobi, un exemple de xarxes de transport
https://agenda.weforum.org/2015/09/what-can-other-african-cities-learn-from-nairobis-matatu-map/

Mapa del més abundant a cada pais europeu segons la versió anglesa del cercador
http://brilliantmaps.com/so-many-x-in-country/

Com canviar les infowindows de CartoDB amb codi propi per fer-les diferents
http://www.azavea.com/blogs/atlas/2015/09/making-custom-infowindows-and-legends-in-cartodb-editor/

Mapa col·laboratiu per inventariar tot allò que hi ha al barri de Poblenou a Barcelona
http://www.citizensqkm.net/

Raf