[Valencia] Nº185: vegetacio, projecció, multimodal, llibre, sengoku

Segona versió, en progrés, del mapa de vegetació d’Àfrica
http://vegetationmap4africa.org/

Exemple i codi per un visualitzador interactiu de les distorsions de cada projecció
http://blockbuilder.org/enjalot/bd552e711b8325c64729

Calculadora d’itineraris multimodals adaptable a qualsevol xarxa urbana, codi obert
http://simplifier-la-mobilite.tumblr.com/post/128904688976/tempus-calculateur-ditinéraires-multimodaux

Llibre que recull el bo i millor de la cartografia creativa contermporània
http://shop.gestalten.com/mind-the-map.html

Models en 3D dels escenaris de les grans batalles del Japó Sengoku en venta online
https://www.rinkak.com/jp/map3d/sengoku/?hl=en

Raf