[Valencia] Nº188: gel, arbres, planejament, xicago, pobresa

Com ha reculat el gel de l’àrtic en un GIF animat de 20 anys de mapes de NatGeo
http://www.pacha-cartographie.com/glaces-arctiques/

Crear amb Qgis un model de priorització per plantar arbres en zones urbanes
http://www.azavea.com/blogs/atlas/2015/09/creating-a-tree-planting-prioritization-model-in-qgis/

Mapa del planejament urbà de la ciutat de Nova York, amb efectes de so
http://gothamzoning.org/

Apps de codi obert de Chicago creades amb dades obertes per millorar la transparència
http://opencityapps.org/

El mapa del risc de pobresa a Espanya
http://www.ais-int.com/el-riesgo-de-pobreza-en-espana-pueblo-a-pueblo.html

Raf