[Valencia] Nº190: arbres, més arbres, sequera, trens, suburban

Quasi tots els arbres de la ciutat de Barcelona, llegenda interactiva
https://mariacheca.cartodb.com/viz/54e4dee0-6038-11e5-b800-0e49835281d6/public_map

Tots els arbres d’Amsterdam, amb diàmetre i alçada i llegenda estàtica
https://team.cartodb.com/u/piensaenpixel/viz/a3b27bb6-5b80-11e5-b5f5-0e4fddd5de28/public_map

Mesures satèl·lit d’humitat i aigua, mapa de la sequera als USA
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=86632&eocn=home&eoci=iotd_previous

Mapa de la xarxa ferroviària anglesa, actual i passada
http://www.railmaponline.com/UKIEMap.php

La fina distinció entre àrea urbana i suburbana a Washington DC, USA
http://www.justupthepike.com/2015/09/another-take-on-which-parts-of-dc-area.html

Raf