[Valencia] Nº197: gel, redcross, riscos, uav, blender

Mapa de la velocitat de desplaçament del gel antàrtic
http://i.imgur.com/7cgRkvM.jpg

La Creu Roja fa més visibles els llocs vulnerables bo i afegint fotos amb Mapillary
http://blogs.voanews.com/techtonics/2015/09/25/red-cross-puts-worlds-most-vulnerable-spots-on-the-map/

El mapa global que permet calcular la població exposada als diferents riscos naturals
http://sedac.ciesin.columbia.edu/mapping/hazards/

Com planificar una missió de treball amb un UAV
http://www.droning.es/2015/09/29/topografia-y-fotogrametria-con-dron-ala-fija-precisiones-y-proceso/

Visualitzar dades GIS en 3D amb Blender
http://kodex.tumblr.com/post/37038839550/visualising-qgis-data-with-blender

Raf