[Valencia] Nº199: oldies, art, uav, lloguer, ceres

La importància actual dels mapes antics, entrevista amb David Rumsey
http://www.citylab.com/tech/2013/05/why-historical-maps-still-matter-so-much-today/5537/

Earth as art, una selecció d’imatges de la Terra feta per l’USGS
https://eros.usgs.gov/imagegallery/earth-art#https://eros.usgs.gov/sites/all/files/external/imagegallery/2050

Divendres 6 de novembre, tot el dia, curs GIS&DRONES per CATUAV i BGEO
http://www.eventbrite.com/e/entradas-gis-drones-17919077443

Mapa del metro de Londres amb el preu mig del lloguer d’un apartament d’una habitació
https://www.thrillist.com/lifestyle/london/london-underground-rent-map

Globus 3D de Ceres, el cos celestial, fet amb les imatges de la missió Dawn
http://www.nytimes.com/interactive/2015/01/13/science/space/photos-of-ceres-from-nasa-dawn.html

Raf