[Valencia] Nº201: eleccions, humappities, frúnbol, gdocs, jukebox

Mapa diferent de les eleccions catalanes: municipis desagregats, mida segons vot, color segons opció
https://team.cartodb.com/u/rochoa/viz/rochoa.3ac1d804-663e-11e5-96f2-0e3bf0989add/public_map?redirected=true

Jornades “Las Humanidades ante el giro cartográfico”, el 19-20 novembre a Cáceres
http://www.grupocilem.net/

Voronoi, fútbol, mapes que no són mapes i el context per entendre les dades
http://cartonerd.blogspot.com.es/2015/10/voronoi-footballs.html

Fer mapes online dinàmics amb queries a fulls de càclul de Gdocs via Guardian Datastore
blog.spaziogis.it/2015/10/06/guardian-datastore-explorer-per-costruire-query-su-fogli-elettronici-google-drive/

Mapes del tipus de música preferida als USA que s’escolta als jukeboxes
http://graphics.wsj.com/americas-jukebox-heroes/

Raf