[Valencia] Nº206: route66, hexabin, xemenia, oldmaps, cloudifier

El mapa definitiu de la Ruta 66 entre Chicago i Los Angeles
http://guerillero.net/Route66

Sistema de geocodificació hexadecimal divideix el món en patró de niu d’abella
http://geohex.net/ gràcies @vehrka

El mapa més gran del món segons el llibre dels rècords
http://brilliantmaps.com/largest-cylindrical-map/

Tres coses fantàstiques que es poden fer amb mapes antics
https://vimeo.com/109282188

Servei online transforma imatges georeferenciades en servies TMS, WMS i mapa
http://betaserver.icgc.cat/cloudifier/

Raf