[Valencia] Nº212: tshirts, digital, construccions, energia, temperatura

Dissenyador interactiu de samarretes amb el mapa del lloc que més t’agradi i estil propi
http://maponshirt.com/

El mapa de l’índex europeu de les ciutats digitals 2015
https://digitalcityindex.eu/city/3

Detectar automàticament noves construccions a partir d’ortofotos
http://rtemesc.webs.upv.es/web/deteccion-automatica-de-nuevas-construcciones/

Producció d’energia a Europa per països i tipus de combustible
http://afschakelplan.com/wp-content/uploads/2015/10/ENERGY-EUROPE_FINAL31.jpg

Mapa interactiu de la temperatura màxima mitjana als USA entre 1979 i 2011
http://chelm.github.io/county-climate/

Raf