[Valencia] Nº214: habitatge, comestibles, estadística, geosjon, cassini

Visor Habitatge, el mapa del lloguer a Catalunya
http://sig.gencat.cat/visors/habitatge.html

Mapa de la distànica fins la botiga de comestibles més propera als USA
http://flowingdata.com/2013/08/27/in-search-of-food-deserts/

Atles estadístic europeu online d’Eurostat amb tots els indicadors
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/

Selector ràpid de les capes de Natural Earth en geojson
https://github.com/geojson-xyz/geojson-xyz

La vectorització del mapa de França de Cassini, treball en curs
http://rue89.nouvelobs.com/2015/10/21/voyage-france-xviiie-siecle-tete-les-cartes-cassini-261749

Raf