[Valencia] Nº215: Londres, refugiats, Berlin, guerrilla, patrimoni

El mapa del metro de Londres com a guia de preus i cercador d’habitatges
www.findproperly.co.uk/tube-map.php

La veritable escala de la crisi dels refugiats a Europa en un mapa animat amb dades
http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/

El mapa de Berlin amb recursos per als refugiats fet per refugiats
http://arriving-in-berlin.de/project/

Dades obertes, crisi política i cartografia de guerrilla
http://acme-journal.org/index.php/acme/article/view/1150

Mapa del patrimoni industrial de Catalunya, 150 elements imprescindibles
http://mnactec.cat/150elements/

Raf