[Valencia] Nº217: il·lustracions, conferència, localització, colors, llibre

L’art dels mapes il·lustrats, un llibre pràctic per dissenyadors i cartògrafs
http://www.gretchenpeterson.com/blog/archives/4038

Conferència anual de tecnologia i mapes antics, 20-22 abril 2016 a Riga
http://cartography.web.auth.gr/ICA-Heritage/Riga2016/Riga_Broshure.pdf

El negoci de la venda de dades de localització per part de les telefòniques
http://geoawesomeness.com/how-wireless-carriers-are-making-money-on-selling-your-location/

Com crear un esquema de colors per ales mapes de coropletes bivariants
http://tolomaps.tumblr.com/post/131671267233/creating-a-bivariate-choropleth-color-scheme

Llibre descarregable gratuït per programadors
https://www.gitbook.com/book/frontendmasters/front-end-handbook/details

Raf