[Valencia] Nº218: digital, història, Paris, Noruega, focs

Com es trasllada l’estil dels mapes paper a l’entorn digital
http://content.stamen.com/natgeoamazonia

La història ssegons la Wikipedia visualitzada en un interactiu amb temps.
http://histography.io/

El veritable mapa del metro de Paris complet
http://carto.metro.free.fr/documents/CartoMetroParis.v3.9.png

La invasió de Noruega explicada amb mapes i línia de temps
http://www.nrk.no/fordypning/invasjonen-av-norge-i-1940-1.12245484?fullscreen

Mapes en PDF a dispositius portàtils per lluitar contra el foc
http://blog.gisuser.com/2015/10/29/fighting-wildfires-with-pdf-maps-mobile-app/ #JJHHD

Raf