[Valencia] Nº221: homicidis, visats, mort, extranys, paranoic

Mapa de Nova York dels homicidis i atropellaments mortals dels darrers dos anys
http://deathmapnyc.com/#12/40.7147/-73.9766

Visats als africans per visitar Àfrica, o com potenciar el turisme al continent
https://agenda.weforum.org/2015/10/how-can-we-unlock-africas-tourism-potential/

Informe amb mapa 2015 de l’Index de Qualitat de la Mort, global
http://www.apcp.com.pt/uploads/2015-EIU-Quality-of-Death-Index-Oct-6-FINAL.pdf

Cartògrafs sense fronteres, una col·lecció de mapes extranys
http://cartographerswithoutborders.org/

Que jo sigui un paranoic no vol dir que no m’estiguin seguint, guia de seguretat digital
https://securityinabox.org/

Raf