[Valencia] Nº223: estereotips, inframón, Roma, rural, Berlin

El mapa dels estereotips als USA, amb detall de cada estat
http://www.buzzfeed.com/tomphillips/the-stereotype-map-of-every-us-state-according-to-british-pe#.bhAZDWO02

Mapes de l’inframón i paisatges imaginaris de l’antiguitat, assaig
https://sarahemilybond.wordpress.com/2015/10/25/mapping-the-underworld-space-text-and-imaginary-landscapes-in-antiquity/

La reconstrucció virtual del mapa de Roma fet amb marbre i trencat en 1000 trossos
http://formaurbis.stanford.edu/index.html

Caracterització de les bosses de vida rural a França
http://geotheque.org/une-typologie-des-bassins-de-vie-a-dominante-rurale-le-bourongeorges-en-couleurs/

L’skyline de Berlin explicat en un interactiu en 2.5D aprofitant edificis 3D d’OSM
http://interaktiv.morgenpost.de/berlins-neue-skyline/

Raf