[Valencia] Nº230: smart, formatge, astronomia, jovent, horaris

L’origen del terme “smart city”, una explicació plausible
https://www.linkedin.com/pulse/qui-va-inventar-la-smart-city-una-hipòtesi-plausible-david-nogué

La nova divisió territorial francesa canviarà les DO i ens deixarà sense formatges?
http://geotheque.org/aoc-aop-fromage-match-nouvelles-regions/

Anàlisi de la cartografia celestial antiga per recuperar informació astronòmica (tesi PDF)
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/42086

Distribució de la població jove per barris a Barcelona
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20151116/54438632071/poblacion-joven-barcelona-barrios-ricos-pobres.html

Interactiu per visualitzar els avantatges del canvi d’hora estiu-hivern als USA
http://andywoodruff.com/blog/where-to-hate-daylight-saving-time-and-where-to-love-it/

Raf