[Valencia] Nº231: payload, gimbal, magnetouav, llibres, atles

Un UAV per vols de llarga durada amb gran capacitat de càrrega i diferents sensors
http://www.silentfalconuas.com/index.html

Diferents tipus d’estabilitzadors motoritzats per a càmeres de formats diferents
http://www.feiyu-tech.com/

UAV equipats amb magnetòmetres per fer exploracions geològiques
http://gisuser.com/2015/11/feature-drones-support-geologic-exploration/

Selecció de llibres de mapes de 2015 per tenir i regalar
http://www.jonathancrowe.net/2015/11/gift-guide-map-books-of-2015.php

Els 21 atles del món que caldria tenir a la biblioteca
http://brilliantmaps.com/world-atlas/

Raf