[Valencia] Nº241: trens, formats, camp, fórum, contaminació

Mapa interactiu actual de ferrocarrils basat en OSM amb aspecte antic
http://thunderforest.com/blog/pioneer/ gràcies @realivansanchez

Una llista força entenedora dels formats GIS més usuals per dades vector i ràster
http://gisgeography.com/gis-formats/

Qfield, la versió mòbils de Qgis Android per treballar fora de l’oficina
http://www.3liz.com/blog/rldhont/index.php?post/2015/12/01/QField-pour-Android-5

Geospatial World Forum, del 23 al 26 de maig de 2016 a Rotterdam
http://www.geospatialworldforum.org/

Mapa de la contaminació mitjana anual PM2.5 a Europa amb dades 2012
http://spifczyk.tumblr.com/post/133790718431/using-european-environment-agencys-most-recent

Raf