[Valencia] Nº242: odi, postbombolla, animacions, mercator, oracle

Mapa dels crims d’odi dels darrers 25 anys a Espanya
http://crimenesdeodio.info/ca/

El mapa de la postbombolla immobiliària fet pel projecte Cadáveres Inmobiliarios
http://bl.ocks.org/murtra/raw/3a7c8bb60966b455616f/

Efectes i animacions de codi obert per a Leaflet, amb exemples
http://muxlab.github.io/map-effects-100/

Com és que la projecció Mercator ha guanyat a internet
http://www.jonathancrowe.net/2015/11/how-the-mercator-projection-won.php gràcies @realivansanchez

Consumir dades directament de taules Oracle en un mapa amb Leaflet
https://mapoholic.wordpress.com/2015/12/01/display-oracle-spatial-data-on-a-leaflet-map/

Raf