[Valencia] Nº248: calendari, deute, dades, desenvolupar, queries

Calendari Geohipster de l’any 2016, ple de mapes espectaculars
http://www.cafepress.com/entchevdotcom.1679454944

Mapa de l’endeutament per comunitats, províncies i municipis, amb dades 2014
http://www.sielocal.com/public/salidas/BarChart.aspx?reporttipoid=708

La guia online de les dades dolentes i la manera de resoldre els problemes
https://github.com/Quartz/bad-data-guide

Scrum is dead: desenvolupament obert i noves maneres de treballar
https://opensource.com/business/15/11/open-development-method

Millorar el rendiment de les consultes a les bases de dades, llibre gratuït
https://www.vividcortex.com/resources/practical-query-optimization

Raf