[Valencia] Nº251: animació, imperis, història, Luke, processador

Mapa interactiu amb routing i animació per mostrar viatges
http://coupey.fr/vroom/gallery/ via @realivansanchez

La transformació del món d’imperis a països, història amb mapes
http://chronas.org/history

American Panorama, l’atles d’història dels USA ple de mapes
http://dsl.richmond.edu/panorama/

El mapa interactiu de l’univers de Star Wars fet amb @cartodb
http://www.swgalaxymap.com/about-the-map/

Dissenyador de processos de dades espacials en el navegador amb Turf.js
http://shapeshiftr.net/

Raf (amb una mica d’Ivan)