[Valencia] Nº254: Barcelona, nadal, Londres, ocells, odi

Visualitzacions d’experiències d’usuaris del portal OpenDataBCN
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/experiences

Mapa dels carrers de Barcelona que tenen il·luminació de Nadal
https://achillida.cartodb.com/viz/672c8cee-a587-11e5-9888-0e3ff518bd15/public_map

Mapes escollits del llibre “London: the information capital”
http://theinformationcapital.com/project/london-as-youve-never-seen-it-before/

Mapa dels USA amb l’ocell més representatiu a cada estat
https://www.behance.net/gallery/4743715/Miscellaneous

Mapa de grups d’odi que operen als USA gràcies @realivansanchez
https://www.splcenter.org/hate-map?

Raf