[Valencia] Nº255: greetings, reutilització, regals, videomaps, internet

Web per crear i compartir geomissatges
http://www.geogreeting.com/view.html?ylyxoCUpoCDoCUqoysxAEsoDCU

Guia en parts de com reutilitzar les dades d’OpenStreetMap en entorns GIS
http://www.azavea.com/blogs/atlas/2015/12/tools-for-getting-data-out-of-openstreetmap-and-into-desktop-gis/

Mapa dels USA amb el regal més buscat a cada estat segons GTrends
http://www.vox.com/2015/12/21/10621952/christmas-gifts-unique-state

Videomaps, el video del trajecte utilitzat com a fons del mapa del propi trajecte
http://muxlab.github.io/map-effects-100/Leaflet/17_map-on-video.html

L’arxipèlag desconnectat, perquè no tothom té accés a internet
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681376.2015.1116960

Raf