[Valencia] Nº261: transport, Roma, música, emigrar, tendències

Reconstrucció de la xarxa de transport a l’Anglaterra romana
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315003192

Com es va fer el mapa dels camins a Roma
http://blog.opencagedata.com/post/135637030948/open-geo-interview-raphael-reimann-roads-to

Mapa del més escoltat de Spotify a cada país del món durant 2015
http://i100.independent.co.uk/article/the-moststreamed-artists-on-spotify-in-2015-around-the-world-in-one-map–WkuAmHr59x

On emigrar: correlació entre temperatura mitjana anual vs índex de desenvolupament humà
https://public.tableau.com/profile/hermann.chong#!/vizhome/TemperaturevsHDI/TemperaturevsHDI

Tendències de la geoinformació per al 2016
http://www.decideo.fr/Les-10-tendances-de-l-information-geographique-en-2016_a8295.html

Raf