[Valencia] Nº265: portals, suïssa, ajuda, postgre, japó

Cal repensar els portals de dades i convertir-los en una altra cosa
https://medium.com/civic-technology/rethinking-data-portals-30b66f00585d#.rs4c7ylok

Mapa de Suïssa fet amb la tècnica de tessel·les quadrades
http://www.ralphstraumann.ch/blog/2016/01/switzerland-tile-map/

Mapa animat de 15 anys d’atacs als treballadors humanitaris a tot el món
http://www.irinnews.org/aid-worker-security-map/dataviz.html

PostgREST per convertir qualsevol base de dades Postgres en una API RESTful
http://postgrest.com/

Mapa interactiu de les dades econòmiques municipals de Japó
http://yasufumisaito.github.io/japan_map_en/

Raf