[Valencia] Nº266: paranoia, aeroports, deute, fites, gravetat

La precisió dels mapes i les paranoies dels governs combinen malament
http://metrocosm.com/the-bizarre-relationship-between-china-and-maps/ via @realivansanchez

Mapa que mostra les connexions aèries de tots els aeroports del món
http://www.flightconnections.com/ ei @microsiervos

Entendre el deute tècnic aplicat a projectes de programació
http://laughingmeme.org/2016/01/10/towards-an-understanding-of-technical-debt/

Les deu fites més importants del sector geo de 2015
http://www.alexchaucer.com/2016/01/07/top-10-geo-ideas-from-2015/

Mesures gravitacionals per dibuixar el mapa del relleu del fons marí
http://www.myweather2.com/imagesinnews/view.aspx?id=4213

Raf