[Valencia] Nº269: infraestructura, guerra, BsAs, OSM, basc

El repte de convertir OSM de projecte a infraestructura global
http://blog.gravitystorm.co.uk/2016/01/11/openstreetmap-as-global-infrastructure/ via @realivansanchez

Jocs de guerra: el mapa de les armes nuclears, les bases i els objectius a tot el món
http://www.citylab.com/design/2016/01/a-map-of-global-nuclear-weapons-brings-wargames-into-the-21st-century/423828/ via @realivansanchez

Preus de lloguer a BsAs segons la proximitat al metro
http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/article3065-precios-de-alquileres-cercanos-al-subte.html

Extraccions temàtiques d’OSM servides en formats llestos per reutilitzar
http://pakku.io/

Mapa del coneixement i utilització del basc
https://barregi.cartodb.com/viz/3e066870-b6b3-11e5-b2dc-0e5db1731f59/embed_map

Raf