[Valencia] Nº272: persuasiu, competitivitat, passatgers, aliens, quedades

Col·lecció de cartografia persuasiva, mapes destinats a influir més que a mostrar
https://persuasivemaps.library.cornell.edu/

El mapa global de competitivitat, amb dades i classificació 2015-2016
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/report-highlights/

Mapa animat dels passatgers del metro de Moscú connectats a la wifi
http://map.maximatelecom.ru/

Presentació d’una app per enregistrar espècies invasores tant animals com plantes
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-escolars-i-divulgacio/Esdeveniments/Agenda/Jornada-Especies-exotiques-invasores.-Projecte-IASTracker

Una app per determinar el millor lloc on trobar-se i calcular les despeses de tots
https://flock.teleport.org/

Raf